Không giống như tên gọi thể hiện, phụ phí này không liên quan gì đến việc giao hàng thực tế cho người nhận hàng, mà thực chất chủ tàu thu phí này để bù đắp chi phí dỡ hàng khỏi tàu, sắp xếp container trong cảng (terminal) và phí ra …...1. Chi phí cho việc tạo ra sản phẩm phù hợp-Conformance cost Đây là những chi phí bắt buộc có để tạo ra một sản phẩm tốt, hoặc phát hiện, loại bỏ những sản phẩm sai hỏng, nó tập trung vào hai phần chính là chi phí cho việc phòng ngừa và chi phí kiểm tra.

Chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí chi trả cho hoạt động quản lý, nó bao gồm toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lí sản xuất kinh doanh, quản lí hành chính và một số khoản khác có tính chất chung toàn doanh nghiệp...Chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí liên quan đến việcchế tạo sản phẩm, dịch vụ trong một thời kì nhất định. Chi phí sản xuất bao gồm 3 khoản mục chi phí sau: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất …

Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc xây dựng giá bán hợp lý, linh hoạt là một trong những công việc quan trọng mà nhà quản trị doanh nghiệp cần quan tâm đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, việc lựa chọn phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao ...Liên quan đến quá trình sản xuất hàng hóa, do doanh nghiệp phải sử dụng các nguồn lực đầu vào theo một cách nào đó, nên có thể quy chi phí cơ hội của việc sản xuất một khối lượng hàng hóa về những thứ mà doanh nghiệp phải từ bỏ do không thể sử dụng

Chi phí lãi vay là một khoản chi phí thuộc CPTC. Nó được ghi nhận vào trong chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hoặc sản xuất tài sản khi có đủ tiêu chuẩn được hạch toán vào chi phí của tài sản đó...Chi phí sản xuất: là toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện lao vụ, dịch vụ trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất. Thuộc chi phí sản xuất có: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí

Chi phí hoạt động bất thường: bao gồm những chi phí ngoài dự kiến có thể do chủ quan hoặc khách quan mang lại. Chi phí sản xuất kinh doanh: bao gồm những chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, quản lý hành chính...Chi phí sản xuất- thước đo hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí là yếu tố quan trọng và quyết định đến giá thành sản phẩm. Mà giá thành ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh …

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, việc hiểu những thứ như chi phí hoạt động sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn. Chi phí hoạt động cho phép bạn có một cái nhìn sâu sắc về cách chi phí của bạn ảnh hưởng đến lợi nhuận …...Chi phí sản xuất: là toàn bộ các chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc dịch vụ trong một kỳ nhất định.Đối với doanh nghiệp, chi phí được chia làm 3 khoản mục: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT), chi phí nhân công trực tiếp (NCTT ...

– Tự động tổng hợp chi phí phát sinh trực tiếp cho từng đối tượng tập hợp chi phí; tự động phân bổ chi phí sản xuất chung liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí và tự động tính giá thành theo từng phương pháp tính giá thành...– Chi phí sản xuất chung: Là những khoản chi phí liên quan đến việc tạo ra sản phẩm (bao gồm chi phí quản lý bộ phận, công xưởng, chi …

Chi phí liên quan trong thẩm định dự án kinh doanh. Chi phí liên quan được sử dụng trong việc đưa ra quyết định có thực hiện dự án đầu tư nữa hay không, hoặc trong việc quyết định chấp nhận hay từ chối một hợp đồng đặc biệt (như sản xuất sản phẩm đó hay không ...Một trong loại chi phí có ảnh hưởng lớn đến việc tính giá thành sản phẩm đó là chi phí sản xuất chung. Chi phí sản xuất chung là toàn bộ những khoản chi phí cần thiết phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, phát sinh ở …

Chúng ta đã từng tìm hiểu chi phí bán hàng gồm những gì. Khác hơn với chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các chi phí liên quan đến quá trình quản lý, phục vụ, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp. …...Công thức về mối quan hệ giữa tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo chức năng ... việc phân bổ chi phí theo chức năng có thể dẫn đến việc phân bổ một cách tùy tiện và liên quan đến việc áp dụng các xét đoán chuyên môn.

Do liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí khác nhau nên nguyên nhân gây ra chi phí gián tiếp thường phải được tập chung, sau đó lựa chọn tiêu thức phù hợp để phân bổ chi phí gián tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí...Chi phí chất lượng bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Từ chi phí phòng ngừa nhằm giảm hoặc loại bỏ các hư hỏng, chi phí kiểm soát quá trình để duy trì mức chất lượng và chi phí liên quan đến các hư hỏng cả bên trong và bên ngoài.

Chi phí trực tiếp: Nó bao gồm tất cả các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm. Ví dụ: Phí xử lý công việc, phí thuê dụng cụ và thiết bị, chi phí thầu phụ. Khi cả ba chi phí này được thực hiện cùng nhau, chúng được gọi là Chi phí...Chi phí sản xuất chung: là các khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ và quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng đội sản xuất, chi …